บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลฟ์การ์ด จำกัด

เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ
เจ้าหน้าที่ดูแลงานอีเว้นต์ต่างๆ
ดูแลอารักขา ดารา เซเลบริตี๊ นักธุรกิจ