ที่ดิน

  • ขาย: ฿ 6,000,000
  • ประเภท: ที่ดิน
  • ขนาดที่ดิน: 30400 ตร.ม.
  • พื้นที่: East Pattaya